UTFORSKANDE I SKRIVANDE DÄR LIFE AND LITERATURE TEGEDAO ÄR FÖRFATTAREN

 •  2024-06-25 02:44 PM

This story follows Scotland Yard agent Arthur Shepherd as he investigates mysterious UFO sightings in Bonneybridge, near Scotland's Falkirk Triangle. Intrigued by local legends and armed with top-secret files, Arthur delves into ancient myths linked to the enigmatic Stone of Destiny. His journey leads him to the Isle of Man, where he uncovers a portal bridging our world with other dimensions. As Arthur navigates a path filled with celestial phenomena and historical secrets, he must protect these discoveries from misuse while grappling with their profound implications on human understanding and history.

Läs mer
 •  2024-06-09 08:22 PM

This article explores the enduring fascination with airships and spaceships from ancient myths like the Norse Skidbladnir and Ezekiel's chariots to modern narratives such as the Millennium Falcon and UFOs. It examines how these vehicles symbolize human aspirations, divine intervention, and technological marvels, reflecting our deepest desires for exploration and transcendence. It discusses how these vessels represent divine power, technological wonder, and the quest for exploration and understanding, highlighting their role in bridging the mythical past with the speculative future.

Läs mer
 •  2024-03-21 11:11 AM

This story follows Flemming Riex, a young man from Christiania, Copenhagen, who embarks on a transformative journey to Kingston, Jamaica, to witness Bob Marley's One Love concert in 1978. Moved by the reggae music and a profound psychedelic experience involving DMT, Flemming undergoes a spiritual awakening, embracing the Rastafarian religion and its teachings of love, unity, and the divine connection to Jah. Returning to Copenhagen, Flemming integrates his newfound spirituality into his life, becoming a beacon of Rastafarian values in his community, and illustrating how music and faith can bridge worlds and transform lives.

Läs mer
 •  2024-02-20 04:27 PM

This story, set against the vibrant backdrop of Naples in the 1990s, follows the intertwined lives of four friends—Ignazio, Tommaso, Orenzio, and Alfonso—each charting a different path amidst the city's beauty and challenges. Their journey of friendship, dreams, and discovery unfolds in the shadow of soccer legend Diego Maradona, whose triumphs with Napoli inspire the city and its people. As Maradona's legacy casts a long shadow over Naples, the friends navigate their aspirations, struggles, and the bonds that tie them, ultimately finding their destinies intertwined with the spirit of their city and the unforgettable era of Maradona's reign.

Läs mer
 •  2024-01-14 04:04 PM

"Whale-Eye's Odyssey: The Antarctic Enigma" is a riveting work of historical exploration fiction set against the backdrop of the Heroic Age of Antarctic Exploration. This novel follows the extraordinary journey of Ellis 'Whale-Eye' Clapham, a seasoned explorer renowned for his unique ability to spot whales from great distances. Tasked with leading a perilous expedition to the uncharted territories of Antarctica aboard the H.M.S. Odyssey, Ellis and his diverse crew of sailors and scientists embark on a voyage that transcends the boundaries of their physical world. As they delve deeper into the icy wilderness, they encounter the mythical Ningen, a creature that challenges their understanding of reality. This encounter leads Ellis to confront profound revelations about the holographic nature of the universe, blending elements of myth, fantasy, and scientific wonder. "Whale-Eye's Odyssey: The Antarctic Enigma" is not just a tale of physical exploration, but a journey into the depths of human understanding and the mysteries that lie at the heart of existence. A CHAT GPT GENERATED NOVEL!

Läs mer
 •  2023-07-19 06:40 PM

HISTORISK FAKTA Denna CHAT GPT genererade text handlar om den stora vetenskapsmannen Alexander von Humboldt när beger sig på upptäcktsfärd till Sydamerika. En sann utforskare! Han såg på naturen som en sammanbunden helhet! HISTORISK FAKTA

Läs mer
 •  2023-06-29 05:18 PM

HISTORISK FAKTA Denna genererade Chat GPT text handlar om den stora upptäcktsresaren Marco Polo! Han är en av Tegedaos stora favoritutforskare med sin äventyrs-spirit! Till exempel skrev han boken 'Marco Polos resor' HISTORISK FAKTA

Läs mer
 •  2023-02-07 07:26 PM

FAN FICTION Fallout är ett spel som verkligen Tegedao gillar och som han skrivit en liten FAN FICTION 'short-story' om. Handlingen utspelar sig till en början i New Rwandas huvudstad Kigali i Fallout post-apokalyptiska universum år 2150. Där vi följer en ung man vid namn Zonke som vill bort från Kigali och utforska 'the African Wasteland' i sin 'Apocalyptic Armor Suit' (se bilden till vänster). Vad väntar egentligen ute i 'the African Wasteland'? Det är en fråga som Zonke vill ha svar på! Det hela leder till en häftig 'voyage of exploration' i ett apokalyptiskt landskap! FAN FICTION

Läs mer
 •  2023-01-04 04:38 PM

FAN FICTION Jag Tegedao är ett stort fan av John Ronald Reuel Tolkien's bok Bilbo som utspelar sig i 'Middle-earth' Sagan om Ringen världen. Så jag passa på att skriva min egna lilla FAN FICTION om Bilbos sista äventyr i detta land. För äventyrets skull då Bilbo trots allt blivit gammal. Han stöter på familjära varelser i 'Middle-earth' som skänker visdom till honom en sista gång innan han tillsammans med Gandalf beger sig till 'the Undying Lands' i Valinor för att leva i frid för alltid! De båda nöjda med sina äventyr i 'Middle-earth'. FAN FICTION

Läs mer
 •  2022-11-21 04:15 PM

FAN FICTION Half Life anses vara ett av de bästa TV-spelen någonsin. Något som jag (Tegedao) kan understryka. Jag har skrivit en liten short-story om huvudkaraktären Gordon Freeman i detta spel. Vars handling tar vid genom att skapa ett nytt Black Mesa (vetenskapscenter) som förstörts i New Mexico. Det blir ett nytt Black Mesa på Mars som i sin tur leder till rymdutforskning. Hemligheter om universum vaskas fram. En hisnande historia. FAN FICTION

Läs mer
 •  2022-10-30 01:08 PM

SHORT STORY Tobi Endersen är en ung man som jobbar för NASA i Houston Space City på 50-talet och som är expert på satelliter. När han skicka ut en av sina satelliter samtidigt som Sovjetunionen 'besökte' rymden händer något märkligt. Genom satelliten får han kontakt med utomjordingar; Tobi - den store rymdkommunikatören. Vilket leder honom till ett gudomligt möte i form av Marvel-gudinnan Venus. Spirituella insikter om Alternate Reality Creation vidkännas. SHORT STORY

Läs mer
 •  2022-10-21 02:16 PM

I den har kortare historien behandlar jag det nordiska mytologiska väsendet Valkyrior och hur dem påverkar krig i alla tidsepoker. Valkyrior belönar modiga krigare till en himmelsk sfär i Valhalla. Det här är en story som kulminerar i ett Vikingaslag i Dublin år 1014 med den nordiska hjälten Folkbiorn Herjolfesson. Och som förändrar historien till Nordisk-viking mytologisk fördel. Valkyrior!

Läs mer