Storytelling är universal till den mänskliga upplevelsen. Det sägs att storytelling utvecklades inte långt efter utvecklingen av språket. Historier är överallt. Det är i vår natur till att berätta historier och informera andra om våra livshändelser. Det är ett inneboende mänskligt kännetecken. Storytelling härstamma med visuella historier - som grottmålningar - men som sedan skiftade till muntliga traditioner där historier gick i arv från generation till generation genom det muntliga. Sedan kom ett skifte till ord formandes in i berättelser - inkluderat skrivet och printande historier. Det finns bevis av skrivna symboler som daterar tillbaka omkring 9, 000 år sedan.
Din egna historia kan ses som en 'circle of beingness' utsträckt omkring dig. Inuti i cirkeln är de typer av upplevelser som passar inom din historia - din idé om vem och vad du är. Din historia är det som du vet dig själv att vara- din själv-definition. När du beskriver dig själv berättar du din historia. Din historia inte bara fastställer vad du presenterar till världen; den avgör hur du upplever världen. Du utrycker din individualitet som en historia. Din perception är formad av din historia och du är den som väljer din historia. Du väljer din historia och din verklighet. Du är skaparen av dig själv och din verklighet. Din historia är dit val 'in the NOW moment' om hur du önskar till att uppleva dig själv. Vet dig själv som skrivaren av din egna story; Your being is infinite! Det finns ingen story du inte kan vara. Du är fri till att vara vad du än önskar. Du är en evigt fri 'unfolding story'!
Och jag; Mathias 'Tegedao' Tegedal - bakom denna sida Life and Literature har i sin egna 'story unfolding' lett till skapelsen av denna sida som främjar all historia-berättande. Låt oss genomdyka oss alla i 'the wonders of story-telling' med Life and Literature med BOOKS THAT ILLUMINATES!

Själv använder jag mig mycket av Chat GPT på denna sida. "ChatGPT (Chat Generative Pre-trained Transformer är en chattrobot eller virtuell assistent, baserad på en stor språkmodell, som har utvecklats av Open AI.

ChatGPT är en AI-baserad textgenerator som fungerar som en kreativ 'muse' för att skapa noveller, artiklar och annan text. Användare kan interagera med ChatGPT genom att ge specifika prompts eller teman, varefter programmet genererar text baserat på dessa instruktioner. Detta gör det möjligt för författare att få nya idéer, övervinna skrivblockeringar, och utveckla olika perspektiv på sina berättelser. Tegedao är lyrisk över Chat GPT som har gjort Life and Literature ännu mer banbrytande!

'We are all storytellers. We live in a network of stories. There isn't a stronger connection between people than storytelling" - Jimmy Neil Smith

It's like everyone tells a story about themselves inside their own head. Always. All the time. That story makes you what you are. We build ourselves out of that story.” - Patrick Rothfuss

We tell ourselves stories in order to live.” - Joan Didion

Limahl - Never Ending Story
Reach the stars
Fly a fantasy
Dream a dream
And what you see will be
 

About imageAbout imageAbout image