The Western Literary Canon har kommit till att personifiera en lista av arbeten som varje utbildad person borde känna till. Tidlösa verk som blivit väsentliga aspekter av Västerländsk kultur och våra 'läs-liv'. Bra litteratur har alltid spelat en central roll i Västerländsk civilisation och våra liv. Det har givit oss skapelse-myter, firat glansdagarna av det förflutna, visat oss nya sätt till att föreställa vår framtid, hjälpt oss att förstå tragedi, inspirerat politiska rörelser och sporrat social förändring. Den viktiga rollen av böcker i våra liv gör förståelsen av kanoniska verk ännu mer betydelsefulla till att förstå vår kultur.
The Western Literary Canon in Context - En kurs jag kan rekommendera från The Teaching Company vars John M. Bowers, Ph.D. Professor är ett enormt fan av J. R. R. Tolkien's blockbuster The Lord of the Rings Trilogy - som har dominerat nutida kultur - men gör den sig förtjänt av kanonisk status? Utforska utvecklandet av denna trilogi - med rötter i Engelsk myt och legender- och upptäck hur denna 'fantasy epic' kvalificerar sig för medlemskap i 'the Western Literary Canon'  

"The Western Canon is a master-class in how to read with the whole self" - Harold Bloom- Amerikansk litteratur kritiker- författare av The Western Canon : The Books and School of the Ages