Virgils Aeneid : Rome

The Aeneid är en episk dikt med Virgil, den framstående poeten av ‘the Roman Empire’. Det var hans sista verk och de tolv böckerna av dikten ockuperade honom i omkring tio år från 29 f.Kr. 19 f.Kr. The Aeneid berättar om den legendariska hjälten Aeneas, som efter år av vandrande efter fallet av Troy reste till Italien för att strida emot ‘the Latins’. Där han så småningom blev anfader till den Romerska nationen.

Det är Virgils mest kända verk, och ansågs som ett mästerverk av Romersk litteratur av Romarna på den tiden. Idag anses ‘the Aeneid’ som ett av de bästa ‘epics’ i det latinska språket och en av det viktigaste stycke litteratur någonsin skrivit. Den var basisk till utbildningen av generationer Romare. När Virgil kontrollerar berättelsen, hans synvinkel inkluderar aktionerna av gudarna också precis som den mänskliga historien. Aeneas i hans ‘storytelling’ har inte tillgång till gudarnas perspektiv och relaterar händelserna bara från hans perspektiv. Verket ses till viss del som ett försök av Virgil att övertrumfa Homeros mest kända verk. Den övergripande handlingen i Odyssen och Illiaden ska ha inspirerat Virgil påtagligt! Romarna var helt enkelt imponerande av grekisk kultur och religion, något man ser klart och tydligt på den Romerska gudatron och deras religiösa föreställningar som i vissa avseenden togs över från grekerna. Som sagt, i Virgils Aeneid spelar gudarna en vital roll och är oersättliga. Dem beslutar ‘the Destiny’ av de dödliga, inkluderat Aeneas själv, som får mycket uppmärksamhet från gudarna, speciellt när hans mor Venus är en gudinna själv. Kungen av gudarna är Jupiter, och har total kontroll och upprätthåller ‘destiny of mortals’.

Hur som helst, inom världen i dikten, karaktärerna tror på gudarna. I mötet med det konstant, och ibland osynliga, intervention från gudarna, allt ‘mortals’ kan göra är att be för gudomliga tecken till att guida dem och välja till ‘seers’ och ‘orakel’ till att få en bättre synvinkel av gudarnas önskan. Rollen från gudarna i Aeneid är klar och tydlig; det är resan Aeneas måste göra för att fullborda viljan från gudarna, och samtidigt utstå ilskan från andra gudar för att bli grundaren av ‘the Roman Race’.

Som sagt, Virgils Aeneid och Homers Illiad har likheter med varandra, huvudkaraktärerna är utvalda från gudarna. Aeneas och Achilles var utvalda för att dem var ämnade att fullfölja en resa.

Enligt legenden, antika Rom grundades av de två bröderna, och demi-gudar, Romulus och Remus 753 f.Kr. Men det finns andra teorier, en till exempel om kvinnan Roma, som reste med Aeneas och de andra överlevarna från Troy när staden föll. Här tillsammans med Aeneas, val framme vid området i dagens Rom, byggdes en stad upp. På detta vis räknas ‘the Roman People’ som härstammande från ingen annan än Virgils Trojanska krigshjälte Aeneas, vars son Iulus, var förfadern till familjen Julius Caesar! Pass på!

Aeneids historia om en ‘fated journey’ till ett okänt land av en hjälte tillsammans med sina gudar blev adopterade till ‘epic poems’ om ‘the voyage of Columbus’. Bosättarna i Nordamerika såg helt enkelt analogi emellan Aeneas resa av ‘destiny’ till Italien, och deras egna flykt från en korrupt Old World till en New World!

Virgils Aeneid; The National Epic of Ancient Rome!