The Greek Hero

I antik Grekisk mytologi, hjältar var människor, man eller kvinna, av ett avlägset förflutet, utrustad med ‘superhuman’ förmågor och härstammande från ‘the immortal gods’. Grekerna skapade helt enkelt myter för att förklara världen. De antika Grekerna trodde på många gudar som var själva hjärtat för grekisk mytologi - en antologi av historier som skapade en häpnadsväckande litteratur. Tidiga Grekiska författare skapade många lång ‘epic poems’, romantisk poesi och några av de mest berömda storys. Till exempel Iliaden och Odyssen från poeten Homer. 

Dessa både Epics beskriver gärningar av stora hjältar. Båda Iliaden och Odyssen är stora berättelser om äventyr. Men för Grekerna, Homers verk var mer än bara ‘entertainment’. De var centrala för det antika Grekiska utbildnings-systemet. Grekerna beundrade Homers verk och hjältarna beskrevs som symboler av Greklands stora historia. Homers epics ansens som en av de bästa litterära verk någonsin producerat! Inte så konstigt, då trots all mytologi är ett uttryck av de djupaste lager av ‘mind and soul’.

The Heroic Age, var tiden av legendariska figurer som Perseus, Heracles, Jason, Achilles och Odysseus. Alla av de största hjältarna i antika Grekland levde i denna ‘Heroic Age’. Det var en tid av stora äventyr. Men tyvärr också mycket stridigheter. De flesta av hjältarna dog i strid. Grekiska hjältar, även om de flesta är härstammande på något vis av gudarna, är dödliga. Precis som alla andra människor, hjältar var ämnade att dö. Hur som helst, deras smärta i livet resulterade i berömmelse efter döden. Denna ‘fame’ var given av Grekerna kallad kleos (glory). Igenom kleos, hjältarna uppnådde deras egna form av ‘immortality’. Pass på!