29 Jan
29Jan

"Psychedelic Apes" av Alex Boese är en fascinerande och tankeväckande bok som utforskar de mer bisarra och okonventionella aspekterna av mänsklig historia och vetenskap. Boese, känd för sitt arbete med att avslöja vetenskapliga myter och missförstånd, tar läsaren på en resa genom en serie av vad som kan beskrivas som historiens mest udda och ofta förbisedda händelser.

Boken börjar med att utforska idén om hur vår uppfattning av verkligheten kan vara djupt felaktig, vilket leder till frågor om vad vi verkligen vet om världen omkring oss. Boese drar exempel från en mängd olika källor, inklusive vetenskap, historia och populärkultur, för att belysa hur lätt vår förståelse av verkligheten kan bli vilseledd.

Ett av de mest slående exemplen som Boese tar upp är "Mandela-effekten", en term som beskriver ett kollektivt falskt minne, vilket tyder på att det finns alternativa verkligheter eller parallella universum. Denna diskussion öppnar dörren till en rad andra fascinerande ämnen, som kollektiva hallucinationer och psykologiska fenomen, som alla är sammanflätade med idén om psykedeliska apor – en metafor för mänsklighetens märkliga och ofta oförklarliga beteenden.

Boese utmanar läsarens föreställningar om vad som är "normalt" och tvingar oss att omvärdera våra egna uppfattningar om verklighet och fantasi. Han använder en blandning av vetenskaplig forskning, historiska anekdoter och populärkulturella referenser för att skapa en berättelse som är både underhållande och upplysande.

Trots det allvarliga ämnet är boken skriven på ett lättillgängligt och engagerande sätt, vilket gör den tillgänglig för en bred publik. Boeses stil är livlig och ibland humoristisk, vilket hjälper till att balansera de mer komplexa och abstrakta koncepten som han diskuterar.

Sammanfattningsvis är "Psychedelic Apes" en stimulerande läsning som erbjuder en unik blick på de mer obskyra hörnen av mänsklig kunskap och uppfattning. Det är en bok som inte bara underhåller, utan också utmanar läsaren att tänka på nya sätt om världen runt omkring oss. Alex Boese har än en gång lyckats skapa en bok som är lika tankeväckande som den är underhållande. 


--

Tegedao ger boken 4/5 i betyg. Själv tycker jag extra mycket om hur Boese's beskrivning om hur verkligheten är en simulator! När det gäller idén om att "verkligheten är en simulator", utforskar Boese en fascinerande tanke: att vår uppfattade verklighet faktiskt kan vara en konstgjord skapelse eller en slags simulering. Detta koncept, som har diskuterats i vetenskapliga och filosofiska kretsar, föreslår att det vi uppfattar som vår fysiska och materiella värld kan vara en avancerad form av illusion eller en virtuell konstruktion. Detta väcker frågor om grunden för vår upplevelse av verkligheten och utforskar gränslandet mellan vetenskap, teknologi och mänsklig uppfattning. 

Jag Tegedao är väldigt intresserad av den holografiska teorin om universum som påminner om att 'verklighten är en simulator'. Jag är särskilt förtjust i den holografiska teorin om universum.


Michael Talbot, i sin bok "The Holographic Universe", presenterar en fascinerande och revolutionerande idé om att vår verklighet kan vara mycket mer komplex och illusorisk än vi traditionellt har trott. Han bygger på teorier från fysik och metafysik för att argumentera för att universum kan vara av en holografisk natur.

Kärnan i Talbots teori är att vår fysiska verklighet, som vi uppfattar den, inte är den enda versionen av sanningen. Istället föreslår han att varje del av universum innehåller information om hela universum, liknande hur varje del av ett hologram innehåller en hel bild. Detta betyder att varje punkt i rymden skulle innefatta hela informationen om universum, vilket ger upphov till en rad djupgående och ibland paradoxala insikter om naturen av tid, rum och perception.

När det gäller idén om verkligheten som en "simulator", använder Talbot detta koncept för att illustrera att vår upplevda verklighet kan vara en slags skapad illusion eller konstruktion. Denna tankeskola är kopplad till idén att vad vi uppfattar genom våra sinnen är bara en bråkdel av en större och mer komplex verklighet. Våra hjärnor och sinnen tolkar och omvandlar denna information till den "verklighet" vi upplever, vilket kan liknas vid hur en dator simulerar en virtuell miljö. Lite som Alex Boese beskriver det i "Psychedelic Apes'!

Tegedao gillar modiga människor som utforskar alternativa synsätt om verkligheten! En sån bok är "Psychedelic Apes" av Alex Boese! Läs och ta in det lilla bisarra! Jag ger boken som sagt 4/5 i betyg!

(en recension med lite hjälp av Chat GPT) 

Kommentarer
* E-mailadressen publiceras inte på hemsidan.