Thomas Coraghessan Boyle (T.C. Boyle) är en amerikans 'novelist' och 'short story writer'- född 1948. Hans noveller har blivit hyllade för deras originalitet, stil och komiska energi - som trädde fram under 80-talet. Satir är den härskande kraften i Boyles komposition. Han använder satir till att tillrättavisa socialt och få individer att tänka. Boyles böcker är angelägna om de missuppfattningar individer av olik kön och diverse nationaliteter har runt omkring sig och dem felaktiga antaganden det resulterar. Boyles ironiska fiktion är bebodd av en mängd av olika karaktärer, alla övertygade om att deras väg är den enda möjliga vägen i att uppfatta och behandla en komplex, förändrande och ofta fientliga värld med en 'masterful storytelling' förmåga! Firandes den ofta absurda komplexiteten av mänskligt strävande - en sprudlande 'prose-style' som jag ska; Mathias 'Tegedao' Tegedal ska behandla i 'the Book Review i form av The Tortilla Curtain (1995), Outside Looking In (2019 och Talk To Me (2021). Förmodligen flera efter hand! Då Thomas Coraghessan Boyle trots allt är Tegedao's favoritförfattare! Life and Literature i form av T.C. Boyle!
" I like to be an intellectual and write books and live in this society, but i also like to withdrawn into nature. Life is tragic and absurd and none of it has any purpsoe at all!" - T.C. Boyle
TC Boyle Homepage